CERTIONLINE.ES
CERTIONLINE.ES

LLicència d'Activitats

 

Cal saber que el tipus de permís a demanar (llicència, comunicat o autorització) depèn de:

La classe d'activitat a realitzar:

Si l'activitat és considerada innòcua o no, segons l'Ordenança municipal d'activitats, el tipus de permís a demanar és:

  • Llicència o autorització ambiental
  • Comunicat d'activitat amb projecte tècnic
  • Comunicat d'activitat sense projecte tècnic

El seu emplaçament i la seva compatibilitat urbanística.

A Barcelona no es poden exercir aquestes activitats:

  • Activitats ramaderes.
  • Activitats extractives o mineres.
  • Activitats nuclears, incloses les de transport, ni les activitats radioactives considerades de primera categoria pel Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INICI D'ACTIVITATS

Tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per a l'obertura, modificació o traspàs de les activitats, instal·lacions i establiments innocus que, per la superfície del local que ocupen i per la seva tipologia, tenen poca incidència ambiental i presenten un risc baix per a la seguretat de les persones.

Les activitats innòcues són les incloses en l'Annex I de la Llei 16/2015 (vegeu columna corresponent a "Declaració responsable" de la taula tècnica), i en l'Annex de la Llei 12/2012 (consulteu l'apartat de "Normativa").

La seva legalització administrativa consisteix en la declaració de la persona titular, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Els traspassos o modificacions substancials de les activitats subjectes a declaració es tramitaran mitjançant la presentació d'una nova Declaració responsable d'obertura a nom del nou titular.

Contacte

Trucades de Veu al:                            Telf. : 671 249 881

 

Whatsapp:                                         Telf:  671 249  881

Horari

De Dilluns a Divendres

de 09.00 a 20.00h

Certionline en Xarxes socials

Telèfon: 671 249 881

Adreça electrònica: info@certionline.es

 

Tambè pot contactar amb nosaltres omplin el següent formulari de contacte.