CERTIONLINE.ES
CERTIONLINE.ES

CERTIFICATS ENERGÈTICS

El certificat d’eficiència energètica dels edificis és un distintiu reconegut i objectiu sobre les característiques d’eficiència energètica d’un immoble.

 

Certionline li realitza el seu  certificat energètic  amb la tramitació inclosa al ICAEN (Institut Català d’energia)  , per tota la província de Barcelona.

 

En un termini màxim de tres dies disposarà del corresponent certificat energètic.

 

Som un equip d’Enginyers Industrials col·legiats al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i amb amplis coneixements en eficiència energètica i sostenibilitat.

 

 

S'ha de tenir en compte que també li serà necessari el Certificat d’eficiència energètica alhora d’establir la fiança al Incasol. En el moment de celebració d’un contracte d’arrendament és obligatòria l’exigència d’una fiança en metàl·lic, la qual s’ha de dipositar a l'Institut Català del Sòl que li exigirà aquest certificat.

 

Preus sense IVA, per tota la província de Barcelona, per altres províncies consultar.

TAXES QUE APLICA LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER TRAMITAR EL CERTIFICAT ENERGÈTIC     (A partir del 3/02/2014)

 

    Certificació d’edificis existents:

 

            Habitatge unifamiliar o pis: 11,55€.

 

            Bloc d’habitatges: la taxa és proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 4,90*H + 5,20, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.

            

 La gestió de la taxa la realitzem de manera telemàtica en el mateix moment que es tramita el registre de la certificació d’eficiència energètica d’edificis.

A partir de l'1 de Juny de 2013, les cases en venda o lloguer han de disposar del corresponent certificat energètic. L'etiqueta energètica haurà d’aparèixer en tots els anuncis, ofertes, promocions i publicitat, dirigida  a la venda o lloguer de qualsevol immoble.

Es classifica amb un codi de color i una lletra- del verd al vermell y de la A a la G-, segons el consum energètic (tal i com apareix en la imatge inferior) essent la lletra A la qualificació més alta (més estalvi energètic) i la G la més baixa (la de més consum).

Procediment Registre Certificat energètic - font :ICAEN

CERTIFICAT ENERGÈTIC + CÈDULA D’HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que una vivenda compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ésser destinada a la residència de persones, sense perjudici de que es desenvolupin altres activitats autoritzades.

Contacte

Trucades de Veu al:                            Telf. : 671 249 881

 

Whatsapp:                                         Telf:  671 249  881

Horari

De Dilluns a Divendres

de 09.00 a 20.00h

Certionline en Xarxes socials

Telèfon: 671 249 881

Adreça electrònica: info@certionline.es

 

Tambè pot contactar amb nosaltres omplin el següent formulari de contacte.